Kvalita surovin Mycomedica

Filosofie naší společnosti je jednoduchá, ale jasná. Vyrábíme a prodáváme produkty, které jsou: kvalitníbezpečné a hlavně účinné. K tomu, abychom své vize dosáhli, rozhodli jsme se vyhledat dodavatele houbové suroviny nejvyšší možné kvality. Cílem bylo zaručit vám maximální efektivitu našich produktů a zároveň naprostou jistotu, že nebudou obsahovat žádné rizikové látky. A nebylo to vůbec jednoduché, houby totiž často obsahují pesticidy, těžké kovy a další věci, které tělu rozhodně neprospívají. O to důležitější byl náš úkol: najít dodavatele těch nejčistších hub, jaké lze najít jen v člověkem nedotčené přírodě.

Čistý původ z čisté přírody

Pijete šampaňské? Pak víte, že jediné skutečné je to z provincie Champagne. Podobné je to s našimi vitálními houbami. Ty rostou v ekologicky čistých oblastech východní Asie, tedy tam, kde jsou už miliony roků doma. Do své unikátní účinnosti dorůstají pod pečlivým dohledem místní komunity houbových pěstitelů, u kterých se toto povolání dědí z generace na generaci.

Kromě optimálních podnebných podmínek disponují naši farmáři tisíciletými znalostmi o kultivaci hub podle tradiční čínské medicíny. Základem je totiž dostatečně dlouhá doba zrání. Dalšími důležitými předpoklady pro růst zdravých hub je čistý vzduch a kvalitní voda. Prvotřídní vitální houby od společnosti MycoMedica se proto pěstují v neposkvrněné přírodě čínské vrchoviny, daleko od průmyslu, měst a davů lidí.

Správný výběr podmínek pěstování

Při výběru kultivačního média se MycoMedica opírá o tisícileté tradiční znalosti o tom, jaké médium je pro daný druh houby to nejvhodnější. Pro tyto účely používáme substráty připravené na míru pro různé druhy vitálních hub. Tím je zajištěno, že vitální houba poroste tak, jak příroda zamýšlela, a že se v ní vyvinou bioaktivní látky, které jsou pro lidský organismus a jeho zdraví důležité. Reishi je třeba nutné pěstovat na kvalitním dubovém dřevu, kdežto Chaga roste ideálně na kmenech břízy.

Čas a klid na plné dozrání

Podobně jako dobré víno či ušlechtilé sýry, i vitální houby potřebují dostatek času na to, aby plně uzrály. Různé druhy hub potřebují jinak dlouhé období na to, aby se mohly jejich účinné látky plně vyvinout. Doba zrání se tedy v závislosti na typu houby liší. Shiitake například roste pět měsíců, a Reishi dokonce osm, než její plodnice plně uzraje. Ne všichni dodavatelé léčivých hub však svým výrobkům tuto dobu zrání dopřávají.

Nikoli bezdůvodně se léčivým houbám nejlépe daří v Číně, jejich domovské zemi. V rozporu s předsudky se tam, odkud pochází většina léčivých hub, dosud nacházejí rozsáhlé ekologicky čisté rezervace nedotčené přírody určené právě pro tyto účely. Na čínské vrchovině, daleko od měst a aglomerací, mají vitální houby ideální podmínky k růstu a zrání. To nemáme z prospektů čínské vlády, ale z vlastní zkušenosti. Na místa pěstování našich vitálních hub pravidelně jezdíme. Ani ne tak kontrolovat, jako spíše rozvíjet vztahy s místními zemědělci, kteří nám je pomáhají pěstovat. 

Nejpřísnější kontrola škodlivých látek

Houby jsou ze své podstaty velmi náchylné k absorbování různých látek z prostředí, ve kterém rostou. Bohužel leckdy i těch škodlivých. Naše suroviny proto procházejí nepřetržitou kontrolou nejvyšší jakosti, a to už od dob svého pěstování. Krátce po sklizni v Číně se hned na stanovišti kontroluje čistota našich hub. 

Každá jednotlivá várka se testuje na přítomnost těžkých kovů, pesticidů a jiných mikrobiologických nečistot. Po dopravení zboží do EU se rozjede další velký kontrolní proces. Vzorky z každé šarže hned putují do nezávislých akreditovaných laboratoří Agrolab a Dronania v Německu a Rakousku, a to bez výjimky. Nutno dodat, že jde o nezávislá certifikovaná vědecká pracoviště světového formátu. Zde v souladu s nařízeními EU projdou naše houby mnoha různými testy na přítomnost pesticidů, těžkých kovů, radioaktivity, polycyklických aromatických uhlovodíků a mikrobiálních nečistot. Zkoumáno je zde cca 300 různých parametrů. Řídíme se tudíž mnohem přísnějšími kontrolními kritérii, než jaká předepisuje zákon o potravinách.

Certifikace jednotlivých várek houbové suroviny použité v našich výrobcích lze kdykoli zpětně dohledat, od hotové kapsle až po místo původu.

MycoPrint – nová generace kontroly účinných látek

Jedna věc je, že je houba čistá a bezpečná. Základem naší práce je ale tvorba houbových produktů, které budou v první řadě účinné. Kromě nepřítomnosti škodlivých látek tedy musíme mít také jistotu, že surovina skutečně obsahuje bioaktivní látky, které obsahovat má.

Situace na trhu je ale nepřehledná. Běžný zákazník nemá příliš šancí se v celé té džungli deklarovaných a slibovaných účinných látek u toho kterého výrobce vyznat. Například velmi oblíbený trik některých zpracovatelů surovin je nahrazovat některé účinné látky z vitálních hub alternativními látkami z levnějších zdrojů. Místo houbových polysacharidů se třeba přidává obyčejný škrob. Nebo místo houbových terpenů se přidávají terpeny ze šalvěje. Neublíží, ale prostě nebudou mít efekty, kvůli kterým vitální houby užíváme. 

Abychom zaručili autenticitu, čili pravost a původnost jednotlivých účinných látek, všechny suroviny podrobujeme analytickému testu identity SEC, kterému se říká MycoPrint, v překladu by šlo vlastně o takový „otisk houby“. 

Díky tomuto testu získáváte hned dvojí jistotu. Za prvé, že pro danou extrakci byl skutečně použit deklarovaný druh houby a že například Reishi je skutečně Reishi. Druhou jistotou pak je, že jednotlivé účinné látky vznikly přísně kontrolovaným extrakčním procesem. Že tam tedy jsou přirozeně a že tam patří. Že nebyly do extraktu uměle dodány pouze proto, aby byly splněny nějaké deklarované parametry.

Ne všichni dodavatelé jsou schopni kontrolovat nebo správně deklarovat jednotlivé účinné složky, které jejich houbová surovina obsahuje. To není domněnka, ale výsledek rozsáhlé analýzy trhu u nás i v zahraničí. Vyznat se na takovém trhu může být pro běžného laika těžké. Pokud si tedy nejste jisti výběrem vhodného produktu, zeptejte se svého prodejce třeba na to, zda i on testuje autenticitu houbového extraktu pomocí metody MycoPrint.

Čistota dle snímků krystalizace

Kristalizace

Snímky krystalizace odhalují vnitřní uspořádání různých látek. Čím lepší krystalizace látky, tím lepší vitální kvalita. Nezávislá laboratoř porovnala jeden z našich houbových výrobků s komerčně dostupným produktem, který byl vypěstován na obilném substrátu, rozdrcen na prášek a se substrátem uzavřen do kapsle. Náš výrobek z čínských vrchovin složený pouze z výtrusnice a žádného kultivačního média nebo substrátu je na snímcích krystalizace mimořádně harmonický. Je tedy poměrně zřejmý rozdíl ve srovnání se snímky krystalizace komerčně dostupného produktu, který kromě výtrusnice obsahuje i velký podíl podhoubí a pěstitelského materiálu. Výsledek srovnání je dle našeho názoru pozoruhodný.

Narozeny v Číně, vytvořeny ve východních Čechách

Finální výroba našich produktů probíhá doma, v České republice, a to přímo v našem rodinném výrobním závodě v Polici nad Metují. V krásném a čistém prostředí Teplicko-Adršpašských skal. Nemusíme snad dodávat, že se tak děje za nejpřísnějších hygienických podmínek a s použitím nejmodernějších technologií. 

Vzhledem k tomu, že si produkty sami vyrábíme, máme pod kontrolou celý výrobní proces včetně výběru dodavatelů jednotlivých komponentů a technologií, které pro výrobu našich produktů potřebujeme.

Houby MycoMedica

 • 100% houba – čistý konečný výrobek. Konečný výrobek složený z čisté plodnice* houby.

 • Transparentní původ. Netajíme se tím, kde a jak naše houby pěstujeme.

 • Individuální substráty a kultivační média. Optimální tvorba vitálních látek díky substrátům ušitým na míru konkrétnímu druhu houby.

 • MycoPrint - pravost účinných látek. Zaručujeme autenticitu (pravost jednotlivých účinných látek), které deklarujeme.

 • Sklizeň v optimální fázi růstu.

 • Vysoké standardy jakosti a analýzy. Testování všech várek akreditovanou nezávislou skupinou laboratoří AGROLAB, jejich podrobování unikátní SEC analýze vyvinuté speciálně pro houby ve farmaceutickém prostředí řídícím se správnou výrobní praxi (GMP). 

 • Odebírání a testování vzorků z každé várky.

Houby běžní prodejci

 • Směsný výrobek. Směsný výrobek složený z houby a velkého množství substrátu / kultivačního média s látkami, které pro houby nejsou typické, jako třeba s obilninami, prosem atd.

 • Netransparentní původ. Často utajený původ bez dokumentace. 

 • Jednotný substrát. Kvůli uniformnímu výběru substrátů nízký obsah vitálních látek typických pro houby.

 • Běžný test polysacharidů. Běžný test polysacharidů, který neodhalí, zda se jedná např. o obyčejný škrob nebo o opravdové houbové polysacharidy.

 • Sklizeň starých plodnic.

 • Minimální požadavky. Nahodilé prohlídky várek, obvykle bez vzorků residuí nebo úplné dohledatelnosti, jelikož to legislativa nepožaduje.

 • Namátkové kontroly. Pouze občasné prohlídky residuí.

… místo závěru

Není houba jako houba. I když se jmenují stejně a podobně také vypadají. Stejné je to s výrobci produktů z vitálních hub. Někteří se tváří jako tvůrci léčivých přípravků, ve skutečnosti jim často jde jen o rychlý zisk. Někteří o sobě tvrdí, že rozumějí houbám, ve skutečnosti často ani nevědí, odkud jejich surovina pochází, natož jak byla pěstována…

Proto je zřejmé, že stejně tak, jako my přistupujeme k pěstování, výběru, testování a výrobě houbových produktů, byste vy měli tyto produkty vybírat. Dejte si čas při hledání toho nejlepšího výrobku, té nejlepší houby. Zkoumejte, pátrejte a ptejte se. Čtěte a přemýšlejte. V houbových produktech na vás má čekat pomoc, úleva a zdraví. Tak ať je tam skutečně najdete.