Supertronic

SUPERTRONIC JE DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTROJ VYUŽÍVAJÍCÍ PRINCIPU METODY EAV
~ Elektroakupunktura dle Dr. Volla ~

supertronic

EAV – energetická diagnostika 

Pomocí měření přesně definovaných akupunkturních bodů zjišťuje energetický stav akupunkturních drah, vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, a také stav anatomicky či funkčně spojených tkání.

Dr. REINHOLD VOLL

Dr. Reinhold Voll (1909–1989) byl bavorský lékař, který jako první sofistikovaně spojil metody konvenční i nekonvenční medicíny. Metody lékařské elektrofyziologie aplikoval na výzkum akupunkturního systému a definoval více než 800 bodů, k nimž přiřadil související vnitřní orgány a tkáně.

Naměřené hodnoty nám umožňují rozpoznat, zda se orgány, funkční systémy či tkáně nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním stavu. Energetická diagnostika z pohledu Vollovy metody zkoumá odpověď akupunkturních bodů na průchod stejnosměrného proudu o velmi nízké voltampérové charakteristice. Tímto způsobem dostáváme obraz jak o energetickém stavu akupunkturních drah, tak o stavu orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny. Pro diagnostiku EAV používáme vlastní, originálně vyvinutý měřicí přístroj Supertronic.


Jak se objednat na testování ?

Na testování spojené s poradenstvím se můžete objednat telefonicky: +420 775 237 753.

Měření Supertronikem + konzultace a doporučení produktů :

Vstupní měření v trvání 2 hod - 600Kč

Kontrolní měření v trvání 1h - 400 Kč

Testování provádí terapeutka paní Andrea Vašíčková na adrese Vlárská 1164, 685 01 Bučovice.

Andrea 2

Jak se připravit na vyšetření?

Vyšetřovaný, by neměl být fyzicky ani mentálně unavený ani mít akutní infekční nemoc. Minimálně 2 hodiny před vyšetřením by neměl kouřit ani pít kofeinové nebo energetické nápoje. Na ruce a nohy by neměl nanášet žádný krém. V den vyšetření by měl brát jen nezbytně nutné léky a ne žádné jiné léky nebo doplňky stravy. Další podrobnosti získáte od terapeutky, když se objednáte přes telefon.

 

Časté otázky

Kdy je vyšetření Supertronicem nejvíce přínosné?

Tato metoda je velmi užitečná především v prevenci nemocí a tam, kde tradiční lékařství nedokáže určit příčinu nemoci nebo najít způsob, jak ji vyléčit.

Jedná se například o genetické nemoci (často rakovina, srdeční a kloubní choroby), kde může aktivní prevence zabránit nebo alespoň odložit nástup a zhoršení nemoci (viz epigenetika). Dále se týká chronických nemocí, kde tradiční léčba často nesplňuje očekávání a na druhé straně se zvyšuje frekvence a závažnost nežádoucích účinků léků (kortikoidy, antirevmatika, léky proti bolesti, hypnotika a další).

Tato metoda je také velmi užitečná pro alergiky, kteří mohou být testováni jak na běžné alergeny, tak na potraviny (kterých je stále více a často se projevují jako intolerance). Tato metoda také umožňuje testovat toleranci tradičních léků a jejich kombinaci s přípravky Energy.

Therapeuti a poradci pro Supertronic nesmí zasahovat do léčby léky, ale mohou navrhnout konzultaci s lékařem.

Cílem člověka dnes by mělo být nejen žít dlouho, ale také mít kvalitní život. Každá chronická nemoc snižuje kvalitu života a může vést k závislosti na druhých.

Vyšetření pomocí Supertronicu umožňuje vytvořit individuální preventivní opatření pro posílení zdraví.

Je klasická a nekonvenční medicína v rozporu, nebo se doplňují?

Klasická a nekonvenční medicína si nekonkurují, nejsou v žádném rozporu. Různými úhly pohledu rozšiřují možnosti jak diagnostiky nemocí, tak i léčby.
Jejich současné použití je pro vyšetřovaného člověka ideální, protože umožňuje s vyšší účinností zjistit příčinu patologie a také navrhne léčbu šitou na míru.

Proč testovat nasazení preparátů Energy Supertronicem?

Poradci firmy Energy jsou pravidelně proškolováni a seznámeni s účinky produktů, přesto se však někdy nedaří úspěšně odstranit zdravotní problémy. Je to proto, že jak teorie klasické čínské medicíny a její aplikace v praxi, tak značná individuálnost reaktivity lidského organismu vede k ne zcela úspěšným postupům a zvolení preparátů. Metodou testování Supertronicem lze zjistit konkrétní reakci bodů na testovaný preparát. To nám pak ukáže, zda aplikace přípravku bude přínosem pro akupunkturní dráhu a regeneraci orgánu. Také si při kontrolním vyšetření ověříme, zda došlo k úpravě hodnot na testovaných bodech.
 

Jaké jsou limity vyšetření a koho netestujeme?

Limitem vyšetření je věk (velikost prstů a spolupráce malých dětí), patologické procesy kůže v místě měřených bodů (ekzémy, vyrážky, jizvy), těhotné ženy (problémy s interpretací). Netestujeme pacienty s kardiostimulátory či jinými řídícími elektronickými přístroji a pacienty s epileptickými záchvaty.